Ratkaisut

Tarjoamme älykkäitä, joustavia ja kustannustehokkaita ratkaisuja,
jotka ovat heti ja helposti käytössä.

Ratkaisutarjonnan osa-alueet

  • Konesaliratkaisut
  • Tietoliikenneratkaisut
  • Virtualisointi
  • Pilvipalvelut
  • Työasema- ja mobiiliratkaisut
  • Sovellusjakelu
Jani Koistinen järjestelmäkonsultti

Näkökulma
ratkaisuihin:

Evaluoimme ja analysoimme. Ehdotamme kulloinkin sopivaa ratkaisua.

Pilvet, konesalit, clientit ja reitittimet ovat vain sanoja ja teknologiaa. Niiden pitää muodostaa kokonaisuus, joka laittaa sovellukset rullaamaan ja hiljentävät helpparin puhelimet.

Me teemme ratkaisuja, jotka toimivat teknologian ja liiketoiminnan tulkkeina synnyttäen kulloiseenkin tilanteeseen sitä paljon puhuttua lisäarvoa, toiminnallisuutta ja huolettomuutta.