Kehittäminen

Varmistamme, että teknologiaa hyödynnetään liiketoiminnassasi mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Kehitämme ICT:täsi ilman korulauseita.

Tarjoamme ideoita, ratkaisuja ja tukea.

Arkkitehtuurisuunnittelu

  • Pilvivaihtoehtojen vertailu
  • Teknologiavalinnat
  • Palveluiden konsolidointi

Kehityssuunnitelmat

  • Tiekartat ja hankesuunnitelmat

Toiminnan tehostaminen

  • Muutoshallinta
  • Käyttöönotto- ja ylläpitoprosessit
  • Kehitys- ja testauskäytännöt
Kimmo Seppänen järjestelmäkonsultti

Näkökulma
kehittämiseen:

Haastamme ja uudistamme, mutta emme hypi tietohallinnon varpaille. Haluamme kasvattaa sen arvoa. Kehitämme projektihallintaa ja järkeistämme hankintoja. Autamme kehityssuunnitelmien tekemisessä ja niiden toteuttamisessa.

Autamme tietohallintoa järjestelmien valinnassa, käyttöönotossa ja laadunvarmistuksessa. Sparraamme muutosprojektien toteuttamisessa ja projektihallinnan kehittämisessä.

Toimimme myös johdon kumppanina mietittäessä ICT:n avulla saavutettavia liiketoimintahyötyjä.