Käyttäjät ja sovellushallinta

Saavatko loppukäyttäjäsi sovelluksista riittävästi irti? Toimivatko ne ilman ongelmia? Täyttävätkö ne liiketoimintasi tarpeet tulevaisuudessa?

Jos vastasit yhteenkin ei, on muutoksen paikka. Me teemme sen mahdolliseksi.

Sovellushallintapalvelut sisältävät

  • Teknologian ja arkkitehtuurivalinnat
  • Sovelluksien käyttöönoton
  • Testi- ja kehitysympäristöt
  • Tuotantoympäristön käyttöönoton
  • Dokumentoinnin, päivitysten ja muutosten hallinnan
  • Sovelluksien korvaamisen elinkaaren lopussa
  • Olemassa olevan datan migroinnin uuteen sovellukseen
Sampo Leikas järjestelmäkonsultti

Näkökulma
sovellushallintaan:

Uusien sovellusten ja niiden ominaisuuksien
käyttöönotto edellyttää usein IT-infran kehittämistä. Infraa ajanmukaistamalla varmistetaan, että sovellusten toiminnallisuus saadaan käyttäjille nopeammin, luotettavammin ja joustavammin.

Saamme käyttäjät, tietohallinnon ja liiketoiminnan hymyilemään. Varmistamme sovellustesi ajanmukaisuuden, optimoimme ympäristön,
ylläpidämme ja tuemme.

Kaikki tämä syntyy hyvässä yhteistyössä tietohallintosi kanssa. Sillä lopputuloksen on nostettava myös kirstunvartijasi suupieliä, etenkin kustannusten
ja aikataulujen osalta.