Tukipalvelut

Tukemme ylläpitää, valvoo ja proaktiivisesti kehittää asiakasympäristöjä jotta kaikki tarpeelliset komponentit vastaavat niille asetettuihin saatavuusvaatimuksiin.

Tehokkaat työkalut töiden ohjaamiseen, seuraamiseen ja jatkuvaan raportointiin mahdollistavat jouhevan tiedon kulun sekä yksittäisten ongelmatilanteiden että laajojen projektien osalta.

Ratkaisutarjonnan osa-alueet

  • Service Desk
  • Lähitukipalvelut
  • Laite- ja verkonvalvonta

 

Kimmo Seppänen järjestelmäkonsultti

Näkökulma
tukipalveluihin:

Suora tukipalvelu asiakkaan pääkäyttäjille ja IT vastaaville Service Deskissämme mahdollistaa asian ottamisen käsittelyyn välittömästi, ilman välikäsiä. Kokeneet järjestelmäasiantuntijamme palvelussa pystyvät toteuttamaan työpyynnöt ja ratkaisemaan ongelmat tehokkaasti sekä töiden delegoinnissa matala organisaatiomme pystyy toimimaan ripeästi ja joustavasti.

Jatkuvien palveluiden palvelusopimusmallimme takaavat asiakkaan käyttöön tarpeelliset resurssit tilanteesta riippumatta.